Friday, February 25, 2011

ട്രക്ച്ചറലിഞ്ചിനീയര്‍


                         അളവുകള്‍ കോളങ്ങ -
                        ളെത്ര കൃത്യമതു
                        ലംബ തിരശ്ചീനങ്ങള്‍ -
                        ക്കില്ല ന്യൂനത ,
                       പാദശീര്‍ഷ പരിമാണം
                       പാര്‍ശ്വച്ചുറ്റളവുകള്‍
                       അണുവിടയില്ലയംശ -
                       ബന്ധ വ്യതിയാനം

                       സമതലങ്ങള്‍
                       കുന്നുകള്‍ പീഠ ഭൂഭാഗം
                       ഈ , ഭൂതലമൊന്നാകെ
                       പകര്‍ത്തി വെച്ചൊരാ
                       വശ്യസുഭഗത്വമാര്‍ന്ന
                       നിര്‍മ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം ,
                       മനോഭിരാമമേതു
                       നേത്രങ്ങള്‍ക്കുമുത്സവം .

                       ദീര്‍ഘ ; സമചതുരം
                       കോണുകള്‍ , വൃത്തങ്ങള്‍
                      സ്തൂപങ്ങള്‍ , ഗോളങ്ങ -
                      ളെല്ലാം ജീവകലകളാ -
                      ലൊരുക്കിയനുയോജ്യം
                      ചേര്‍ത്തുച്ചേര്‍ത്തു
                      ക്ഷേത്രഗണിതമുറയാധാരം
                      ദ്രുതചലന താളങ്ങളിലി
                      ളകി നിപതിക്കുമെന്ന
                      സന്ദിഗ്ദാവസ്ഥയേകു-
                      മംഗോപാംഗങ്ങളുമെത്ര -
                      യത്ഭുതതരമെത്ര
                      മികവുറ്റ ട്രക്ചറലിഞ്ചി -
                      നിയറിംഗിതു ജഗദ്ധാതാവേ.                          


Monday, February 21, 2011

വരിക മിത്രമേ


                     ഹാ മിത്രമേ വരിക
                     വാസര ശ്രീ പോലവേ
                     വരവേറ്റിടാമന്നാ
                     ആഗമവേളയതില്‍

                    പ്രാണവായുവതിലും
                    നിന്നുടെ കാലൊച്ചകള്‍
                    തന്‍ കമ്പനങ്ങളറി-
                    യുന്നോരോ മാത്രകളില്‍

                    ജന്മ കര്‍മ്മത്തിലന്നേ
                    പ്രപഞ്ച സത്യമായി
                    ജീവനും കാതോര്‍ക്കുന്ന
                    പാദപതനങ്ങളാ ,

                    വിദൂരതയിലുണരൂ,
                    അതു ; നല്‍ കോലക്കുഴല്‍
                    വിളി പോലെയെന്നുടെ
                    കാതുകള്‍ക്കിമ്പമായി .

                    വരൂയാഗന്തുക സ്വാ -
                    ഗതം ; നല്കാമൊരുപ -
                    ഹാരമതു മാത്രമെന്‍
                    സര്‍വ്വസമ്പത്തതേ,

                    ജീവിതത്തിന്റെ മുത്തു -
                    കള്‍, നിറക്കുവാന്‍ കാല -
                    മേകിയ ചെപ്പതിലോ
                    വിധിനിറക്കും , കണ്ണു -
                    നീര്‍മണികള്‍ സഖേ .


Thursday, February 3, 2011

ഒരു മാന്‍ പേടയും കുറെ വ്യാഘ്രങ്ങളും


           
           രയായി ഭയന്നു വിറ പൂണ്ടവള്‍
                മാന്‍പേട പോലോടിത്തളര്‍ന്നൊരു
                മുറിക്കുള്ളില്‍ നിരാലംബയായി
                വീണു പോയി നാലു ചുമരുകളതു
                തീര്‍ത്ത കോട്ടക്കു മുന്നില്‍
                വ്യാഘ്രങ്ങളാര്‍ത്തി പൂണ്ട
                ചുവന്ന നാവുകളതു നുണച്ചു
                കുതിച്ചു വീണവളെ കടിച്ചു കീറി.

               ഓര്‍ത്തു പോകുന്നാ
               ദുര്‍ദ്ദിനങ്ങളുടെ പേക്കിനാവുകള്‍
               നീതിയുടെ ശാഠ്യത്തിനു
               മുന്നിലായി തലക്കുനിച്ചവള്‍
               മുറിയുന്നംഗോപാംഗങ്ങ -
               ളോരോന്നുമപ്പോള്‍
               കിനിയുന്നു രക്തം കൊടും
               പീഢനത്തിന്‍ നോവറിയുന്നു
               വീണ്ടും,വീണ്ടും
               നിര്‍ജ്ജീവം നിയതിയൊരു
               തുലാസ്സും പിടിച്ചു
               നോക്കി നില്ക്കുന്നു നിര്‍ലജ്ജം

               കഴിഞ്ഞു സ്മാര്‍ത്ത വിചാരമിതു
               തുടര്‍ക്കഥ തുടരുന്നു
               ഒരുമ്പെട്ടവള്‍ക്കിതു വേണ -
               മെന്നു കാട്ടു നീതി
               വ്യാഘ്രങ്ങളോ ഉല്ലാസ ഭരിതം
               വേട്ടയ്ക്കായി പുറപ്പെടുന്നു
               വഴി തെളിക്കുന്നു
               കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞ നീതി .
                
                *  *  *   *     *     *    *   *

               കഴുത്തില്‍ മുറുകുന്ന ജഢമാം
               കയറിനു മാത്രം
               ദയയുടെ സാന്ത്വനമപ്പോള്‍
               അവളാ കയറിനെയും ശപിച്ചു.ഒരു നുണക്കഥയിലെ തിമിംഗലം

ഞാൻ തിമിംഗലം, വഴിതെറ്റി വന്നതാണു് അറ്റ് ലാന്റിലേക്കു ചെല്ലാൻ കടലലകൾ താണ്ടിയും പിശറുകളെ ചെറുത്തും ദിവസങ്ങൾ നീന്തുകയായി അറബിക്കടലിലെത...