Sunday, February 24, 2013

ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദമെന്ന മാദ്ധ്യമ ഭോഷത്തവും ചില അനാവരണങ്ങളും


    മത തീവ്ര വാദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാം മതത്തിനെതിരെ 
ആരോപണങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കും ഭാവനക്കും താത്പര്യത്തി
നുമനുസരിച്ച് പലരും ഉന്നയിച്ചു വരുന്ന കാലമാണിതു് .മാദ്ധ്യമങ്ങൾ
ഇസ്ലാമിക ഭീകര വാദമെന്ന സംജ്ഞ തന്നെയുണ്ടാക്കിയിക്കുന്നു .
എന്നാല്‍ ഇസ്ലാം മതത്തിനെതിരെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും നിര
ന്തരംപൊതുവേ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലു
കളെയും ഉപരിപ്ലവങ്ങളായ നിഗമനങ്ങളിലൂടെ നേരിടുകയല്ലവേണ്ടത്.
അതിലുപരി വസ്തുതകളും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുംതുറന്ന് മുന്നില്‍ വെച്ച്
സത്യാവസ്ഥ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. താലിബാ
നാണല്ലോ തീവ്രവാദ ആക്രമമങ്ഹളെന്ന നീരാളിപ്പിടിത്തത്തിന്റെ
ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനികൾ .ഗാന്ധാരിയുടെ ജന്മദേശമാണല്ലോ
ഇതിഹാകാലത്ത് ഗാന്ധാരമെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ
 അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ.

          1970 കള്‍ വരെ ഒരു പൊട്ടാസ് വെടി പോലും വെയ്ക്കാ
ത്തവരായിരുന്നു അഫ് ഗാനിലെ ശാന്ത ശീലരായയുവത്വം. സുന്ദര
ന്മാരുടെയും സുന്ദരിമാരുടെയും ഭൂപ്രദേശം . ലോകം ഇങ്ങനെ
യാണ് അഫ് ഗാനിസ്ഥാനെ വാഴ്ത്തിയിരുന്നത്. 1973 ല്‍ രാജഭരണം
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ പകരംഭരണ സംവിധാനത്തിനോ അഫ്
 ഗാനിലെ മതം(ഇസ്ലാം)യാതൊരു വിധ ഇടപെടലും നടത്തിയില്ലാ
യിരുന്നു.ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ (മ്ജാഹിദ്ദീന്‍ ) മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് ഭരണത്തി
നെതിരെ നടത്തിവന്ന വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിലും മതത്തിന്റെ സാന്നി
ദ്ധ്യവും സഹകരണവുമില്ലായിരുന്നു.

      1979ല്‍ സോവിയറ്റ് പട്ടാളത്തിന്റെഅധിനിവേശത്തിനെതിരെ
(വോഡ്കയുടെ ലഹരിയില്‍ ഒപ്പിട്ടുപോയതാണെന്ന് ബ്രഷ് നെവ്
പിന്നീട് കുറ്റമ്മതം നടത്തി) പോരാടാന്‍ അമേരിക്ക പുതിയ പോരാ
ളികളെ കണ്ടെത്താന്‍നടത്തിയ കഠിന പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലസിദ്ധി
യാണ് താലിബാന്‍ .അങ്ങനെ അഫ് ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാവപ്പെട്ട
മതപഠന ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിറയാര്‍ന്ന കൈക
ളില്‍ അമേരിക്ക ആയുധം വച്ചു കൊടുത്തു.
( താലിബാന്‍ - മതപഠന വിദ്യാര്‍ത്ഥി).


       ഇവിടെ ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ടു് താലിബാന്‍ രൂപികരിച്ചത് ഒരു
 ഇസ്ലാമുമല്ലായിരുന്നുവെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്
ചില മതാന്ധർ  വെളിപ്പെടുത്താതെ മുള്ളിനെ മുള്ളു കൊണ്ടെ
ന്നപോലെ അനവസരത്തില്‍ മതത്തെ മതം കൊണ്ടു നേരിടുന്നത്.
ഫലമോ ലോകത്ത് അവസാനമുണ്ടായ പരിഷ്ക്കൃതവും ശാസ്ത്രീ
യവുമായ ഒരു മതം ഭയാനമായ തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ക്ക് നിരന്തരം
അകാരണമായി വിധേയമാകുന്നു. അമേരിക്കയുടെ അന്ധമായ
 സോവിയറ്റ് വിരോധത്തിന്റെ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധമെന്നതിനെ
ക്കാള്‍ ചേരുന്നത്) അമൂല്യ സൃഷ്ടിയാണ് താലിബാന്‍.      അപ്പോള്‍ പാലസ്തിനോ എന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നു വരുന്നു.
പാലസ്തീനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ക്രിസ്തു വര്‍ഷ
ത്തിനു മുമ്പേയുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ
ഇസ്ലാം മതം ആവിര്‍ഭവിച്ചത്. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് പാലസ്തിന്‍
 ഇസ്രയേല്‍ യുദ്ധം യഹൂദ – മുസ്ലിം പോരാട്ടമാകുന്നത്. മാത്രമല്ല
പലസ്തിനികളില്‍ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട്.യാസ്സര്‍
 അരാഫത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച പെണ്‍ കുട്ടി ജമീമ ക്രിസ്ത്യാ
നിയായിരുന്നു.(വിവാഹത്തിനായി മതം പിന്നീട് മാറുകയാ
യിരുന്നു) ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ ചെയ്യുന്ന പാതകങ്ങള്‍ക്ക് ഇസ്ലാം
 മതം എന്തു പിഴച്ചു.

   അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാബര്‍ ഭാരതത്തെ ആക്രമിച്ചുകീഴടക്കിയതോ . 
അഫാഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഫര്‍ഗാനയില്‍ ജനിച്ച ബാബര്‍ തന്റെ
പോരാട്ട വീര്യവും പീരങ്കിപ്പടയും കൈമുതലാക്കി ഇസ്ലാംമതവിശ്വ
സിയായ ഇബ്രാഹിം ലോദി ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്‍ഡ്യയെയല്ലേ ആക്ര
മിച്ചത്. ഭരതന്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭാരത വര്‍ഷവും ആര്‍ഷസംസ്ക്കാരവും
ബാബര്‍ക്ക് അഞ്ജാതമാണ്.ബാബറുടെ കണ്ണില്‍ അന്നത്തെ ഭാരതം
ഇസ്ലാമായ ലോദിയുടെ ഇന്‍ഡ്യ. ബാബര്‍ഇന്‍ഡ്യാ മഹാ രാജ്യത്തെ
 ആക്രമിച്ചതില്‍ ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരും അതില്‍ ഊറ്റം
 കൊള്ളുന്നവരും ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ദൈവം നല്കിയ ജീവന്‍ മനുഷ്യന് എടുക്കാനര്‍ഹതയില്ലായെന്നു
 ഖുര്‍ആന്‍ അനുശാസിക്കുന്നതു് പിന്തുടരാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം
 എപ്പോഴുംതയ്യാറാകുകയും വേണം1 comment:

  1. എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലത്;പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മാത്രം

    ReplyDelete

ഒരു നുണക്കഥയിലെ തിമിംഗലം

ഞാൻ തിമിംഗലം, വഴിതെറ്റി വന്നതാണു് അറ്റ് ലാന്റിലേക്കു ചെല്ലാൻ കടലലകൾ താണ്ടിയും പിശറുകളെ ചെറുത്തും ദിവസങ്ങൾ നീന്തുകയായി അറബിക്കടലിലെത...